HỘI NGHỊ PHỤ HUYNH HỌC SINH ĐẦU NĂM HỌC 2023- 2024

HỘI NGHỊ PHỤ HUYNH HỌC SINH ĐẦU NĂM HỌC 2023- 2024

Lượt xem:

HỘI NGHỊ PHỤ HUYNH HỌC SINH ĐẦU NĂM HỌC 2023- 2024          Sự phối hợp giữa Nhà trường và gia đình trong việc giáo dục học sinh là điều vô cùng quan trọng và cần thiết.  Sáng ngày 07/10/2023, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm đã tổ chức Hội nghị Ban đại diện cha mẹ phụ huynh đầu năm với sự tham dự của tất cả quý Phụ huynh dại [...]
HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC – VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2023 – 2024

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC – VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2023 – 2024

Lượt xem:

Thực hiện Công văn hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2023-2024. Chiều 29/9/2023 trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm  tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 – 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2023 – 2024. Hội nghị cán bộ, công chức, viên [...]