SINH HOẠT CHUYÊN MÔN ” TIẾT ĐỌC THƯ VIỆN”

Lượt xem:


Trong những năm học qua, tiết đọc sách thư viện theo mô hình Room To Reat đã được giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm thực hiện rất tốt. Các em học sinh đã có thói quen tìm đến thư viện để đọc sách. Hàng tháng, tổ chuyên môn đều tổ chức sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, góp ý xây dựng để giáo viên rút kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả của tiết dạy đọc sách.

Tiết đọc thư viện là một hoạt động vô cùng ý nghĩa, thời gian của mỗi tiết đọc tương đương với những tiết học khác. Trong tiết đọc thư viện, các hoạt động đọc không chỉ tập trung vào dạy kỹ năng đọc mà mục đích chính là hình thành và phát triển thói quen đọc sách cho học sinh. Trong mỗi tiết học, ngoài hoạt động đọc, học sinh còn được tham gia các trò chơi nhẹ nhàng, viết hoặc vẽ những gì mình ấn tượng trong câu chuyện, nói cho nhau nghe cảm nhận của bản thân về nhân vật, về câu chuyện đó.

Dưới đây là một số hình ảnh, Video giáo viên dự giờ tiết đọc sách thư viện: