Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1842/ QĐ - UBND 29/12/2023 Quyết định, Thông báo, QĐ về việc công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ 1
145/ QĐ - PGDĐT 27/12/2023 Quyết định, Thông báo, quyết định về việc phân bổ , bổ sung kinh phí thực hiện chế độ tiền lương, tăng thay cho giáo viên.
114/ QĐ - PGDĐT 08/11/2023 Quyết định,
98/ QĐ - PGDĐT 12/10/2023 Quyết định, Thông báo,
75/QĐ - PGD &ĐT 04/08/2023 Quyết định, Thông báo,
1618/UBND - VP 24/04/2023 Thông báo, Thể lệ cuộc thi tìm hiểu Đề án 06
235/SGDĐT GDTrH - QLCL 17/03/2023 V/v đăng ký quy đổi tiết dạy đối với giáo viên hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học năm học 2022 - 2023
41 14/03/2023 Kế hoạch, Kế hoạch lựa chọn sách lớp 4 trong CSGDPT năm học 2023 - 2024
124/PGD&ĐT 07/03/2023 Công văn, v/v tăng cường biện pháp phòng chống bệnh dịch truyền nhiễm tại trương học
135/QĐ - PGDĐT 29/12/2022 Quyết định, Thông báo,