HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC – VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2023 – 2024

Lượt xem:


Thực hiện Công văn hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2023-2024. Chiều 29/9/2023 trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm  tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 – 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2023 – 2024.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức là hoạt động thường niên của nhà trường, nhằm đánh giá tuyên dương những kết quả đạt được trong công tác giáo dục của năm học trước, đồng thời nghiêm túc rút ra nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại. Từ đó đề ra phương hướng hoạt động phù hợp cho năm học mới. Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm đã phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức và nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tập hợp sức mạnh tập thể và năng lực sáng tạo của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2023 – 2024.

 

Hội nghị diễn ra với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, công khai, thể hiện ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Thông qua Hội nghị, Đồng chí Đặng Thị Thanh – Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của nhà trường trong năm học 2022- 2023, thông qua dự thảo kế hoạch nhiệm vụ năm học 2023 – 2024; Báo cáo việc đánh giá tổng kết kiểm điểm trách nhiệm của HT và BGH trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học

Dưới đây là hình ảnh 

Nguồn: Admin