Tiết sinh hoạt dưới cờ đầu tuần Tháng 4

Lượt xem:


Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022 – 2023; Căn cứ vào kế hoạch năm học của liên đội trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm; nhằm hỗ trợ, nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện của thiếu nhi trong nhà trường. Góp phần giáo dục toàn diện theo hướng phát triển năng lực phẩm chất cho học sinh trong chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Nội dung sinh hoạt Liên đội dưới cờ được  gắn với chủ đề, chủ điểm hàng tháng trong chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học của Liên đội; kế hoạch năm học, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và hoạt động ngoại khoá của nhà trường.

Chương trình sinh hoạt Liên đội dưới cờ:

Lễ Chào cờ theo Nghi thức Đội: Các chi đội tập trung xuống sân trường để tham dự Lễ Chào cờ của Liên đội. Các chi đội xếp đội hình hàng dọc theo vị trí quy định của Liên đội

Đánh giá và triển khai hoạt động: Sau phần nghi lễ chào cờ, lớp trực tuần lên nhận xét, đánh giá các hoạt động của toàn Liên đội trong tuần trước.

Thi đua khen thưởng: Kết thúc mỗi tháng Liên đội sẽ sơ kết, lựa chọn và trao thưởng cho  chi đội thực hiện tốt hoạt động sinh hoạt Liên đội dưới cờ. Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội dặn dò, phân công các chi đội chuẩn bị nội dung kỳ sinh hoạt tiếp theo trên cơ sở kế hoạch và chủ đề đã triển khai.

Nguồn: admin