Giới thiệu

 

Ngày 04 tháng 02 năm 2002 trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm được thành lập theo Quyết định số 31/QĐ-UB ngày 04/02/2002 của UBND huyện Đăk Song về việc thành lập trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm và Quyết định 33/QĐ-UB ngày 04/02/2002 của UBND huyện Đăk Song về việc chia tách trường. Trường được hình thành trên cơ sở tách ra từ trường PTCS Tô Hiệu xã Đăk Song, huyện Đăk Song do phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Song quản lý, trường có trụ sở  chính tại thôn 10 xã Đăk Song, huyện Đăk Song. Ông Lê Thành Công nguyên hiệu trưởng trường PTCS Tô Hiệu được bổ nhiệm làm hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm theo Quyết định số 35/QĐ-UB ngày 04/02/2002 của UBND huyện Đăk Song. Trường gồm có 3 bậc học là THCS, Tiểu học và Mầm non.

Ngày 11 tháng 10 năm 2005 trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm được tách thành 03 trường gồm: Trường THCS Trần Phú do ông Lê Thành Công làm hiệu trưởng (Quyết định số 1869/QĐ-UBND ngày 11/10/2005 của UBND huyện Đăk Song về việc chia tách thành lập trường THCS Trần Phú); trường Tiểu học Chu Văn An (Quyết định 1876/ QĐ-UBND ngày 11/10/2005 của UBND huyện Đăk Song về việc chia tách thành lập trường TH Chu Văn An) với 3 bậc học THCS, Tiểu học, Mầm non do bà Nguyễn Thị Hường giữ quyền hiệu trưởng; Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm do bà Nguyễn Thị Hương giữ quyền hiệu trưởng.

Năm 2009 bà Nguyễn Thị Hương chuyển công tác ông Lê Thành Công được bổ nhiệm lại làm trưởng trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm đến năm 2010 thì nghỉ hưu.

Từ năm 2010 đến năm 2012 bà Đặng Thị Thanh giữ quyền hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Từ tháng 10/2012 bà Đặng Thị Thanh chuyển công tác bà Nguyễn Thị Hường được bổ nhiệm lại làm hiệu trưởng trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Năm 2018 bà Nguyễn Thị Hường chuyển công tác, bà Đặng Thị Thanh được bổ nhiệm lại làm hiệu trưởng trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm đến nay.

                        Ảnh trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm những năm mới thành lập

Ảnh trường Nguyễn Bỉnh Khiêm năm 2022