GIAO LƯU ” TIẾNG VIỆT CỦA CHÚNG EM” CHO HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ CẤP TRƯỜNG

Lượt xem:


Hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm tăng cường giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống và đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện cho học sinh phổ thông và khích lệ phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt” ở các trường tiểu học có học sinh dân tộc thiểu số, đồng thời giúp các đơn vị trường học duy trì các hoạt động ngoại khoá giúp các em có tình yêu đối với tiếng Việt, có kỹ năng sử dụng tiếng Việt.  Tham gia buổi giao lưu có 4 đội với 4 em học sinh được tuyển chọn từ các lớp trong trường.

Các em học sinh tham gia giao lưu được thể hiện kiến thức, kỹ năng sử dụng tiếng Việt qua 3 phần thi

* Phần 1: Chào hỏi

* Phần 2: Ô cửa bí mật 

* Phần 3: Thi viết chữ đẹp

Dưới đây là một số hình ảnh 

Qua buổi giao lưu nhằm khích lệ phong  trào thi đua dạy tốt học tốt cho học sinh dân tộc thiểu số và duy trì các hoạt động ngoại khóa cho các em, đồng thời giúp các em nâng cao kỹ năng nghe, nói, đọc viết, sử dụng tiếng Việt một cách thành thạo, có tình yêu đối với tiếng Việt để từ đó các em hiểu đúng, hiểu đầy đủ về ngôn ngữ tiếng Việt để bổ trợ cho các tiết học chính khóa, góp phần nâng cao chất lượng học sinh Dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.