SINH HOẠT DƯỚI CỜ CHỦ ĐIỂM HÒA BÌNH – HỮU NGHỊ THÁNG 4

Lượt xem:


Hãy chung sức xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn “cho bạn, cho tôi và cho cả nhân loại”. Một thế giới không có đau thương, không có chiến tranh, không có những giọt nước mắt chia lìa.
Đó là nội dung tiết sinh hoạt dưới cờ với chủ điểm “Hòa bình – Hữu nghị” vào sáng thứ 2, ngày 22 tháng 4 năm 2024, của Liên đội Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm
    Dưới đây một số hình ảnh của hoạt động.